bnr

ברזים תעשייתיים תוצרת GEMU

ברזי GEMU, ידניים או מפוקדים בהפעלה פניאומטית או חשמלית – למערכות מי שתייה ותהליך, למים חמים ולקיטור.

  • ברזי דיאפרגמה פלסטיים Silverline, מופעלים ידנית, פנאומטית או חשמלית ע"י מנוע 24VDC. בקטרים "3/8 עד "2, חומר מבנה הגוף PVC ודיאפרגמות EPDM, ללחצי עבודה עד 6 אטמ'.
  • ברזי דיאפרגמה פלסטיים Heavy Duty, מופעלים ידנית או פנאומטית.
   בקטרים "1/2 עד "4, חומר מבנה הגוף PVC ,PP או PVDF ודיאפרגמות EPDM או טפלון, ללחצי עבודה עד 10 אטמ'.
להמשך קריאה

 • ברזי דיאפרגמה מתכתיים עם ציפוי פנימי, מופעלים ידנית או פנאומטית בקטרים "1/2 עד "6. חומר מבנה הגוף יציקת ברזל עם ציפוי פנימי PP ,PFA או גומי לפי דרישה. דיאפרגמות EPDM או טפלון. לחץ עבודה מירבי עד 10 אטמ'.
 • ברזי פרפר מופעלים ידנית או פנאומטית בקטרים "1/2 עד "16. חומר מבנה הגוף יציקת ברזל עם דיסק פלב"ם ואטם EPDM. ללחצי עבודה עד 16 אטמ'.
 • ברזי גלוב ON-OFF אלכסונים מופעלים פנאומטית עם מפעיל Normaly Close בקטרים "1/2 עד "2. חומר מבנה הגוף ברונזה או פלב"ם לפי דרישה. לעבודה בתחום לחצים של עד 12 אטמ' כסטנדרט או עד 25 אטמ' בהזמנה מיוחדת.
 • ברזי בקרה מסוג גלוב בהפעלה פנאומטית, לשימוש בקיטור ומים חמים. הדגמים המוצעים הינם בקטרים "1/2 עד "6. חומר מבנה הגוף יציקת ברזל, פלדה או פלב"ם לפי דרישה. לחץ עבודה מירבי 40 אטמ'.

לברזי סולונואיד נוספים לחץ כאן

סגירה
ברזי דיאפרגמה פלסטיים Silverline

ברזי דיאפרגמה פלסטיים Silverline

ברזי דיאפרגמה Silverline מפלסטיק, בהפעלה פנאומטית, ידנית או חשמלית. קטרים של 3/8 עד ''2 ומחומר מבנה PVC. מתאימים לשימוש תעשייתי במים.

ברזים חשמליים

ברזים חשמליים

מגוון ברזי דיאפרגמה וסולנואיד בהפעלה חשמלית. החל מ-179 ש"ח

ברזי דיאפרגמה פלסטיים HEAVY DUTY

ברזי דיאפרגמה פלסטיים HEAVY DUTY

ברזי דיאפרגמה פלסטיים Heavy Duty, מופעלים ידנית או פנאומטית. קטרי חיבור מ- ''1/2 עד ''4, חומר מבנה גוף PVC ,PP או PVDF. דיאפרגמות EPDM, טפלון או Viton ללחץ עבודה מירבי עד 10 אטמ'.

ברזי בקרה לקיטור

ברזי בקרה לקיטור

ברזי בקרה מסוג גלוב בהפעלה פנאומטית. הדגמים המוצעים הינם בקטרים "1/2 עד "6. חומרי מבנה הגוף יציקת ברזל, פלדה או פלב"ם לפי דרישה. כמו-כן ניתן לקבל בתחום לחצי עבודה של עד 40 אטמ'.

ברזי קיטור ON-OFF

ברזי קיטור ON-OFF

ברזי גלוב אלכסוני מופעלים פנאומטית בקטרים ''1/2 עד ''2. חומרי מבנה ברונזה או פלבם לפי דרישה. זמינים בתחום לחצי עבודה של עד 25 אטמ' עם מפעיל Normaly Open או Normaly Closed.

ברזי פרפר

ברזי פרפר

ברזי פרפר תוצרת GEMU גרמניה, בהפעלה ידנית, עם Gear או פנאומטית. ניתן לקבל בתחום לחצי עבודה של עד 16 אטמ' עם מפעיל Normaly Closed, Normaly Open או Double Acting.

Banner_Chemviron
treitelonline_f2
poplogin