bnr

מדידות איכות מים - מכשור רציף

בתחום זה אנו מציעים פתרונות מקצועיים תוצרת חברת ProMinent למדידה רציפה של המשתנים הנפוצים ביותר במערכות אספקה וטיפול במי שתייה ובמי תהליך. אנו מציעים מערכות מושלמות, מותקנות ומחווטות על לוחות PVC – מתאימות ומוכנות להתקנה על קיר וכדומה או חבילות מכשור וציוד זהות אך ללא התקנה וחיווט מראש. בנוסף תמצאו כאן פריטים בודדים (יחידות תצוגה ובקרה, אלקטרודות ואביזרים) המאפשרים ללקוחותינו לבחור ו"להרכיב" את המערכת המתאימה להם ביותר משיקולים טכניים ומשיקולי עלות. המשתנים הנמדדים המוצעים כאן הם כלור, pH ,Redox, עכירות ומוליכות חשמלית. Treitel Water Online מציע לכם גם ייעוץ טלפוני לפני רכישת המערכות וכן, אפשרות להזמין שירות התקנה והפעלת מערכות המדידה אצלכם.

מדידת pH

מדידת pH

מערכות, מכשור ואביזרים למדידה רציפה של pH במים

מדידת Redox

מדידת Redox

מערכות, מכשור ואביזרים למדידה רציפה של Redox במים

מדידת מוליכות

מדידת מוליכות

מערכות, מכשור ואביזרים למדידה רציפה של מוליכות במים

מדידת כלור

מדידת כלור

מערכות, מכשור ואביזרים למדידה רציפה של כלור במים

מדידת עכירות

מדידת עכירות

אנו מציעים מדי עכירות רציפים המיועדים למים בעלי עכירות נמוכה עד בינונית

פתרונות מקצועיים למדידה
משאבות דיאפרגמה
poplogin